ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Classic Arabic Texts Online

Classic Arabic Texts Online

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Classic Arabic Texts Online Part 1 (CATO-1) obsahuje 19 000 strán klasických vydaní arabských textov s plnotextovým vyhľadávaním na jednom mieste:

 • Bibliotheca Geographorum Arabicorum (s indexami a glosármi), editovali M. J. de Goeje a J. H. Kramers
 • De Goejeho vydanie Dejín panovníkov a kráľov (Taʾrīkh al-rusul wa l-mulūk), autorom je perzský muslimský historik al-Ṭabarī
 • De Goejeho vydanie Začiatky islámskeho štátu (Kitāb Futūḥ al-buldān), autorom je arabský historik a kronikár al-Balādhūrī
 • Origins of the Islamic State (anglický preklad Kitāb Futūḥ al-buldān) od Murgottena a Hittiho

Fakty, funkcie a vlastnosti

 • Dá sa vyhľadávať v úplných textoch v arabčine.
 • Kitāb Futūḥ al-buldān od Al-Balādhūrīho vychádza prvýkrát spoločne v arabčine a angličtine.
 • Súčásťou je pôvodný arabsko-latinský slovník a index z vydania od De Goejeho.
 • Približne 18 500 strán je v arabskom a 500 strán v anglickom jazyku.
 • Zvláštne funkcie: osobný účet, štatistiky využívania vo formáte COUNTER
 • Prelinkovanie: záznamy na integráciu do lokálneho katalógu vo formáte MARC, DOI, vyhľadávanie súčasne s ostatnými historickými prameňmi, knihami, časopismi a encyklopédiami od Brillu, publikácie prehľadateľné cez The Summon a ďalšie discovery služby

Licencia a cena

 • Spôsob sprístupnenia: on-line
 • Možnosť vzdialeného prístupu: áno
 • Počet súčasne pracujúcich používateľov: neobmedzený
 • Spôsob získania: trvalý nákup
 • Licenčné podmienky: Outright Purchase License Single Institution
 • Skúšobný prístup: áno, voľne dostupné je aj vyhľadávanie
 • ISBN13: 9789004279599
 • Cena: na vyžiadanie

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia