ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Combined Chemical Dictionary

Combined Chemical Dictionary

Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Partner: Taylor & Francis Group (Books)
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy
Platforma: CHEMnetBASE
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Chémia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Tento produkt zpřístupňuje online faktografické databáze Chapman & Hall chemického zaměření. Kombinuje samostatně dostupné databáze:

Sloučeniny – celkem na 500 000 – jsou popisovány chemickým názvem, vyhledávatelnými strukturními vzorci, reg. čísly CAS, sumárními vzorci, řadou fyzikálně-chemických i jiných parametrů (vč. toxicity a dalších údajů z oblasti hygieny a bezpečnosti práce) a také koncisními citacemi primárních prací. Software umožňuje vyhledávat jak v plných textech, tak v chemických strukturních vzorcích, včetně hledání sub-struktur.

Zdroj je součástí CHEMnetBASE.

Užitočné nástroje a materiály

Propagačné materiály