ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » JoVE: Science Education - Psychology

JoVE: Science Education - Psychology

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

JoVE Science Education – Psychology získate na základe predplatného len ako súčasť kolekcií JoVE Education alebo JoVE Brain & Behavior.

Databáza JoVE: Science Education se venuje výučbe laboratórnych základov a metodológie experimentov pomocou ľahko pochopiteľných video návodov. Súčasťou JoVE: Science Education – Psychology sú moduly:

  • Videá z Behavioral Science predstavujú základy behaviorálnych neurovied. Modul je rozdelený na základe rôznych aspektov ľudského správania sa, ako je učenie, pamäť, poznávanie, posun-zmena, závislosti a poruchy správania sa. Videá stručne vysvetľujú neurobiólogiu správania sa, diskutujú koncepty, ktoré stoja za významnými technikami, predstavujú dôležité otázky, ktoré si vedci kladú a poskytujú protokoly pre spustenie behaviorálnych experimentov. Pozrite si ukážku.
  • Cognitive Psychology popisuje paradigmy používané pri štúdiu zložitých duševných procesov, ktoré sa vzťahujú k pozornosti, vnímaniu, učeniu sa a pamäti. Pozrite si ukážku.
  • Developmental Psychology skúma pozornosť a vnímanie, uvažovanie, sociálne učenie, pamäťové procesy a dynamické zmeny sprevádzajúce detstvo. Pozrite si ukážku.
  • Experimental Psychology sa zameriava na ľudské správanie. Videá poskytujú vhľad, ako sú využívané psychologické experimenty vo výskumnom procese, od návrhu až po formulovanie záverov. Podporujú pochopenie metodológie experimentálnej psychológie a vysvetľujú aj placebo efekt či etické aspekty. Pozrite si ukážku.
  • Neuropsychology (ukážka)
  • Sensation and Perception (ukážka)
  • Social Psychology (ukážka)

Z každého videa je voľne dostupných 20 sekúnd a celý abstrakt.

Užitočné nástroje a materiály

Články

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Školiace

Materiály pre administrátorov