ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » English Historical Documents Online

English Historical Documents Online

Producent: Routledge
Partner: Taylor & Francis Group (Books)
Typ: Primárne pramene
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Historické vedy | Anglistika a amerikanistika 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

English Historical Documents Online obsahuje 5500 primárnych prameňov britských dejín z rokov 500 až 1914. Súčasťou sú zmluvy, stanovy, vyhlásenia, protokoly vlády a kabinetu, vojenské depeše, príkazy, zákony, kázania, novinové články, pamflety, osobné a úradné listy, denníky a ďalšie. Každú časť dokumentov a mnoho dokumentov samotných sprevádza komentár redaktora. Zdroje pokrývajú široké spektrum tém, od politických a ústavných otázok až po sociálne, ekonomické, náboženské i kultúrne dejiny.

Vlastnosti a funkcie

  • Každý dokument je indexovaný a popísaný odborníkmi z Institute of Historical Research. Použitý je historický tezaurus, ktorý vytvorila Royal Historical Society pre Bibliography of British and Irish History.
  • Jednoduché aj pokročilé vyhľadávanie
  • Prezeranie obsahu podľa témy, dátumu, osobností a miest
  • Časová priamka pomáha študentom vidieť udalosti z chronologickej perspektívy.
  • V osobnom účte si používatelia môžu zvýrazňovať časti dokumentov, pridávať osobné poznámky, ukladať si a spravovať dokumenty a vyhľadávania.
  • Všetky dokumenty sa dajú tlačiť, uložiť, cietovať a využiť vo výskume i výučbe.
  • Dostupné formou trvalého nákupu pre inštitúcie.
  • Skúšobný prístup na vyžiadanie.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov