ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Archives of Christian Churches and Organizations in Cuba Online

Archives of Christian Churches and Organizations in Cuba Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Primárne pramene
Platforma: BrillOnline Primary Sources
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Religionistika / Teológia | Romanistika 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Archívy obsahujú primárne pramene nielen pre výskum histórie kresťanských cirkví na Kube, ale aj kubánskej histórie, spoločnosti a kultúry. Súčasťou sú tri archívy:

 • Archives of the Presbyterian Church in Cuba Online – Primárne pramene v kolekcii dokumentujú dejiny presbyteriánskej cirkvi na Kube – Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba (IPRC) ako aj predchádzajúce cirkvi a misie. Súčasťou je aj celé vydanie novín Heraldo Cristiano z rokov 1919 – 2010. Sprístupňuje online materiály predovšetkým pre výskum misiológie, dejín cirkvi a Latinskej Ameriky. Relvantná je aj pre antropológiu, sociológiu, amerikanistiku a rodové štúdie.
 • Archive of the Evangelical Theological Seminary of Cuba Online – pozostáva z dokumentov Seminario Evangélico Teológico of Matanzas, Kuba, od jeho založenia v r. 1946 po súčasnosť. Obsahuje zakladajúce dokumenty, periodiká, korešpondenciu, materiály od významných profesorov pôsobiacich v Conferencia Cristiana por la Paz, Latin America and the Caribbean.
 • Archive of the Christian Student Movement of Cuba Online – pozostáva z dokumentov Movimiento de Estudiantes Cristianos de Cuba (MEC), pobočky Svetovej študentskej kresťanskej federácie. Obsahujú informácie o histórii organizácie, jej aktivitách a vzťahoch s príbuznými organizáciami v rokoch 1960 až 2018.

Fakty o Archives of Christian Churches and Organizations in Cuba Online:

Vlastnosti a funkcie pre používateľov a správcov prístupu

 • Spôsob sprístupnenia: on-line
 • Možnosť vzdialeného prístupu: áno
 • Formát dokumentov: PDF alebo HTML
 • Zvláštne funkcie: osobný účet, štatistiky využívania vo formáte COUNTER
 • Prelinkovanie: záznamy pre integráciu do lokálneho katalógu vo formáte MARC, vyhľadávanie súčasne e-zdrojmi na platforme BrillOnline

Rozsah licencie a cena

 • Licenčné podmienky: Outright Purchase License Single Institution
 • Počet súčasne pracujúcich používateľov: neobmedzený
 • Spôsob získania: trvalý nákup, celá kolekcia alebo jednotlivé zbierky
 • Skúšobný prístup: áno, pre organizácie
 • Cena: na vyžiadanie

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

 • Brill Publishing on YouTube

  Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill