ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Religion in Geschichte und Gegenwart Online

Religion in Geschichte und Gegenwart Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Encyklopédie
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Religionistika / Teológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Online verzia 4. vydania encyklopédie náboženstiev sveta Religion in Geschichte und Gegenwart4: Handwörterbuch für Theologie und Religionswissen­schaft (RGG4, Mohr Siebeck, 1998–2007) patrí k ťažiskovým referenčným dielam pre výskum a štúdium religionistiky, teológie a biblistiky. Zameraním je medzinárodná a ekumenicky. Na tvorbe sa podieľalo 3972 autorov z 74 krajín od roku 1908.

Fakty a vlastnosti

  • Editori: Herausgegeben von Hans Dieter Betz, Don S. Browning †, Bernd Janowski, Eberhard Jüngel
  • Jazyk textov: nemčina, hebrejčina, koptčina, staroveká gréčtina
  • Jazyk rozhrania: angličtina
  • ISSN: 2405–8262
  • Dostupnosť: Len ako rozšírenie anglickej verzie

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill