ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Textual History of the Bible Online

Textual History of the Bible Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Encyklopédie
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Religionistika / Teológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

The Textual History of the Bible (THB) je prvý komplexný a aktuálny súbor informácií o textoch hebrejskej biblie a deuterokanonických knihách.

Súčasťou sú pôvodne štyri tlačené zväzky. Heslá napísali uznávaní odborníci. Príručka je zameraná na historickú, ale aj textovú a literárnu kritiku, charakter textu, techniku prekladu, dejiny výskumu, históriu vydaní hebrejskej biblie, papyrológiu, kodikológiu a lingvistiku. Dejiny textov siahajú od ich počiatkov po arabské a slovanské preklady. K dispozícii je bibliografia a glosár.

Je možné krížovo prehľadávať spolu s Dead Sea Scrolls Online.

Fakty a vlastnosti

  • Redaktori: Armin Lange (šéfredaktor), Emanuel Tov, Matthias Henze, Russell E. Fuller
  • Jazyk textov: angličtina
  • ISSN: 2452–4107
  • Způsob získání: jednorázový nákup
  • Záznam MARC21

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill