ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Codices Vossiani Latini Online

Codices Vossiani Latini Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Primárne pramene
Platforma: BrillOnline Primary Sources
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Historické vedy | Medievalistika | Klasické jazyky a literatúra 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Codices Vossiani Latini Online sprístupňuje v digitálnej podobe všetkých 363 kódexov, ktoré tvoria latinskú časť celosvetovo preslávenej zbierky rukopisov Isaaca Vossia (1618–1689) uložené v Leiden University Library.

Súčasťou je veľké množstvo manuskriptov raného stredoveku – s 76 karolínskymi rukopismi spred r. 900 – vrátane klasických textov ako sú Lucretiove De natura rerum, filozofické diela od Cicerona, či najstarší dochovaný rukopis na sever od Álp Pliniovej Historia naturalis.

Súčasťou je aj ilustrovaný herbár približne z r. 600 či Aratea, astronomické pojednanie, ktoré vzniklo okolo r. 840 na dvore Ľudovíta I. Pobožného.

Okrem samotných primárnych prameňov je kolekcia obohatená o podrobné informácie z katalógu kódexov od K. A. de Meyiera v latinčine aj preložené do angličtiny, ďalej priebežne aktualizované bibliografie a základné údaje o obsahu, kontexte a fyzickom vzhľade každého kódexu.

Fakty:

  • Poradca: André Bouwman, Chief Curator & Curator of Western Manuscripts of Leiden University Libraries
  • Jazyk textov: latinský
  • Jazyk rozhrania: anglický
  • 40 278 otvorení, 84 266 obrázkov
  • ISSN: 2452–2988
  • Spôsob získania: trvalý nákup

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill