ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » World Council of Churches Online: World War II Era Records

World Council of Churches Online: World War II Era Records

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Primárne pramene
Platforma: BrillOnline Primary Sources
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Historické vedy | Religionistika / Teológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Dokumenty sú časťou archívu Svetovej rady cirkví z rokov 1932 až 1957. Archív bol vytvorený náhlivo a vo veľmi provizórnej podobe počas druhej svetovej vojny. Za takýchto chaotických podmienok sa niektoré súčasti nevyhnutne stratili a pôvodné poradie záznamov bolo ťažké zrekonštruovať. Napriek tomu dokumentujú vznikajúce ekumenické hnutie – myšlienky, politiku a činnosti – tvárou v tvár moci nacistického Nemecka.

Pramene sú relevantné pre politológiu a históriu ako aj cirkevné dejiny, teológiu, etiku a ekumenické štúdiá.

Fakty a vlastnosti

  • Konzultanti: Fernando Enns, profesor na (Peace-) Theology and Ecumenical Studies at the Vrije Universiteit Amsterdam, Holandsko
  • Redaktori: Pierre Beffa, býv. riaditeľ World Council of Churches Library
  • Jazyk textov a rozhrania: angličtina
  • ISBN13: 9789004262614
  • Online vydanie: 2015/12
  • Způsob získání: trvalý nákup

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill