ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Brill's Digital Library of World War I

Brill's Digital Library of World War I

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Encyklopédie
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Historické vedy | Vojenstvo 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Online zdroj so 700 encyklope­dickými heslami a 250 recenzovanými časopiseckých článkov s nadnárodným a globálnym pohľadom na významné témy prvej svetovej vojny.

Súčasťou je Brill’s Encyclo­pedia of the First World War rozšírená o 26 esejí o hlavných bojujúcich stranách, vojnovej spoločnosti a kultúre, diplomatických a vojenských akciách a historiografii Veľkej vojny. Autormi sú odborníci z 15 krajín.

Fakty a vlastnosti

  • Jazyk textov a rozhrania: angličtina
  • ISSN: 2352–3786
  • Způsob získání: trvalý nákup

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill