ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Rarebooks (open access)

Rarebooks (open access)

Producent: Stanford Libraries
Partner: Rarebooks
Typ: Primárne pramene
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Informačné štúdiá a knihovníctvo | Pomocné vedy historické / Muzeológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Od roku 2020 přístup k Rarebooks v rámci open access přes Stanford Libraries.

Rare Books nabízí online přístup k jedinečné kolekci cca 184 bibliografií. Nejedná se o e-texty, ale faksimile skutečných děl. Obsahuje standardní referenční díla (řada z nich je již v tištěné podobě rozebrána), ale také unikátní a těžko dohledatelná díla. Jedinečný nástroj pro badatele, knihovníky, knihkupce, studenty, profesory a sběratele. Tematicky se týká starých tisků, světové literatury, vědy, medicíny, teologie, kulturních a teritoriálních studií, judaik, hudby, umění a architektury, ad. Nová témata pro rok 2016: Film noir, Modern Press Books, Modern American and English Authors.

K dispozici jsou klíčové bibliografie, které zpracovali např. bibliografové Brunet (Manuel du libraire et de l'amateur des livres), Sabin (Bibliotheca Americana), Fairfax Murray, a řada dalších těžko vyhledatelných referenčních děl.

Předplatitelé získávají okamžitý přístup k plně digitálním faksimilím všech bibliografií, např. k Catalogue of the Avery Architectural Library nebo Albert Caillet’s Manuel bibliographique des sciences psychiques ou occultes; Leclerc’s Bibli­otheca Americana, kompletní seznam všech děl zde.

K dohledání jsou např. údaje o autorech, jejich dílech a datech vydání. Dále popisy z různých katalogů vzácných děl, odkazy na historii konkrétních vzácných tisků nebo tiskařů včetně ilustrovaného glosáře, a prohledávání katalogů některých slavných sběratelů 19. století (James de Rothschild, Edouard Rahir, Gerard de BERNEY, Jerome Pichon, Hector de Backer a Baron Double). Studenti literatury zde mají k dispozici např. bibliografii britských a amerických autorů, německých autorů, francouzských autorů včetně pseudonymů a anonymů, klasické literatury, hebrejských knih, erotické literatury, ad.

K dispozici je plnotextové vyhledávání ve více než milionu stránek. Prohledávat lze individuální bibliografie nebo celou databázi přes klíčová slova. Výsledky vyhledávání lze snadno ukládat a tisknout, a také uložit rešeršní strategii. Získat lze také záznamy ve formátu MARC.

Databázi lze získat jednorázovým nákupem (plus každoroční nízké platby za hosting) nebo formou předplatného.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia