ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Flavius Josephus Online

Flavius Josephus Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Encyklopédie
Platforma: Brill Scholarly Editions
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Historické vedy | Klasické jazyky a literatúra 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Flavius Josephus, židovský historik 1. storočia, patrí k najdôležitejším antickým spisovateľom. Jeho dielo významne pomáha pochopiť biblické a politické dejiny Palestíny za rímskej vlády.

Flavius Josephus Online je prvý komplexný literárno-historický komentár v angličtine k Flaviovým dielam. Súčasťou je grécky text od Benedikta Nieseho z konca 19. storočia. Zdigitalizovaných a spracovaných je 65 % materiálov vrátane diel Život Jozefov, Proti Apiónovi, 2. zväzku z Židovských vojen a kníh 1–11 a 15 zo Židovských starožitností.

Rýchle fakty:

  • Redaktor: Steven Mason (University of Groningen)
  • Jazyk textov a rozhrania: angličtina
  • Způsob získání: předplatné nebo jednorázový nákup

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia