ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Blackwell Encyclopedia of Sociology

Blackwell Encyclopedia of Sociology

Producent: Wiley-Blackwell
Partner: Wiley
Typ dát: Encyklopédie
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Sociológia / Demografia / Teritoriálne štúdiá 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Blackwell Encyclopedia of Sociology Online je pravidelne aktualizovaný referenčný zdroj pre vedcov, pedagógov a študentov sociológie. Obsahuje 1800 hesiel s jednotnou štruktúrou od krátkej definície základných pojmov až po rozsiahle články k ťažiskovým témam. Zahrnuté sú materiály, ktoré sú významné pre históriu odboru, úvody k sociológickým teóriám a výskumu, ale aj aktuálne znalosti.

Redaktormi encyklopédie sú George Ritzeris, profesor na University of Maryland a J. Michael Ryan, docent na The American University in Cairo. Heslá píšu poprední odborníci.

Zoznámte sa s encyklopédiou cez voľne dostupné vyhľadávanie, zoznam hesiel a ukážky.

Fakty a vlastnosti

  • Spôsob sprístupnenia: online
  • Počet súčasne pracujúcich používateľov: neobmedzený
  • Aktualizácie: 3 ročne
  • Formát textov: XHTML
  • Nástroje pre správcu prístupu: štatistiky využitia vo formáte COUNTER, OpenURL
  • Licenčné podmienky: Terms and conditions
  • Cena: na vyžiadanie

Dostupná samostatne alebo ako súčasť kolekcie Social Sciences.