ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Nag Hammadi Bibliography Online

Nag Hammadi Bibliography Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Bibliografie / Abstrakty
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Religionistika / Teológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Brill vytvoril novú Nag Hammadi Bibliography Online, ktorá poskytuje vedcom a študentom ucelený a aktuálny prehľad akademických štúdií o koptských kódexoch Nag Hammádí a súvisiacich textoch. Bibliografia slúži ako ťažiskové referenčné dielo pri výskume starovekých náboženstiev v grecko-rímskom svete, raného kresťanstva a samotných gnostických rukopisov z Nag Hammádí.

Prvé online vydanie obsahuje 13 000 záznamov takmer všetkých kníh, časopiseckých článkov, knižných kapitol, dizertačných prác a ďalších publikácií, ktoré vyšli v rokoch 1948 až 2006 a od r. 2013 po súčasnosť. Chýbajúce údaje z rokov 2007 do 2012 budú priebežne dopĺňané, rovnako ako abstrakty, kľúčové slová a odkazy na externé zdroje k záznamom z trojzväzkového diela Nag Hammadi Bibliography od D. M. Scholera, z ktorého bibliografia vychádza.

Fakty a vlastnosti

  • Redaktori: Lautaro Roig Lanzillotta, University of Groningen, Holandsko
  • Jazyk textov: angličtina, koptština, staroveká gréčtina
  • Jazyk rozhrania: angličtina
  • Aktualizácia: ročne, pribudne približne 400 záznamov
  • ISSN: 2405–7126
  • Způsob získání: předplatné nebo trvalý nákup + roční update fee

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill