ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » The SHAFR Guide Online

The SHAFR Guide Online

Producent: Society for Historians of American Foreign Relations
Partner: Brill
Typ: Bibliografie / Abstrakty
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Historické vedy | Politológia / Medzinárodné vzťahy / Aktuálne dianie | Anglistika a amerikanistika 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

An Annotated Bibliography of U.S. Foreign Relations since 1600

Anotovaná bibliografia 2,1 milióna historických diel pokrýva celé dejiny zahraničných vzťahov Spojených štátoch amerických od r. 1600 po súčasnosť. Súčasťou sú údaje o prácach venovaných vzťahom USA a štátov Južnej Ameriky v 19. storočí, druhej svetovej vojne, či vzťahom s Čínou a východnou Áziou od vojny vo Vietname.

Obsahuje aj tématické kapitoly – o hospodárstve, osobnostiach v mimovládnych sektore, vnútorné záležitosti, Kongres a verejná mienka, ďalej rasové, rodové a kultúrne otázky.

Záznamy obsahujú všetky typy historických zdrojov od kolekcií vládnych dokumentov po životopisy, monografie, knižné kapitoly, články z časopisov, webové stránky a ďalšie.

Fakty a vlastnosti

  • Šéfredaktor: Alan McPherson, Temple University
  • ISSN: 2468–1733
  • Aktualizácia: dvakrát ročne
  • Spôsob získania: jednorazový nákup nebo predplatné

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill