ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » History of Global Christianity Online

History of Global Christianity Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Encyklopédie
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Religionistika / Teológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

History of Global Christianity / Geschichte des globalen Christentums sa zaoberá históriou kresťanstva a jeho vývojom od začiatku 16. storočia po súčasnosť. Zastúpené nie sú nielen cirkevné dejiny, ale zaoberá sa aj vnútorným konfesionálnym vývojom, vzťahmi so spoločnosťami a civilizáciami, vplyvom kresťanstva na kultúru, politiku, ekonomiku, filozofiu a umenie.

Redaktormi sú Jens Holger Schjørring, Dr. Theol., emeritný profesor cirkevných dejín na Aarhus University v Dánsku a Norman A. Hjelm, Teol. Dr. (h.c.).

Elektronická verzia obsahuje všetky texty referenčného diela, ktoré vyšlo v tlačenej podobe v troch zväzkoch:

  • Volume 1: European and Global Christianity, 1500–1789
  • Volume 2: History of Christianity in the 19th century
  • Volume 3: History of Christianity in the 20th century

Fakty a vlastnosti

  • jazyk textov a rozhrania: angličtina, nemčina
  • ISBN: 9789004303072
  • způsob získání: trvalý nákup

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill