ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Ammianus Marcellinus Online

Ammianus Marcellinus Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Encyklopédie
Platforma: Brill Scholarly Editions
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Historické vedy | Klasické jazyky a literatúra 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Online vydanie Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus sprístupňuje všetkých 18 zväzkov filologických a historických komentárov k Rerum gestarum libri XIV – XXXI rímskeho historika Ammiana Marcellina. Komentáre vychádzali od 30. rokov 20. storočia. Autormi sú Jan den Boeft, Jan Willem Drijvers, Daniël den Hengst a Hans C. Teitler.

Slúži ako referenčný zdroj pre odborníkov a študentov zameraných na dejiny a literatúru neskorého staroveku, raného kresťanstva, v neskorej latinčine, kritiku, literárne aspekty a historiografické metódy Ammiana Marcellina.

  • Editori: P.J. de Jonge, J. den Boeft, D. den Hengst, H.C. Teitler and J.W. Drijvers
  • Jazyk textov: angličtina, nemčina, latinčina, gréčtina
  • ISSN: 2589–5877
  • Spôsob získania: predplatné alebo trvalý nákup

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia