ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Brill Companions Online

Brill Companions Online

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Brill Companions Online je súbor kolekcií e-kníh z humanitných odborov vydaných počas 20 rokov. Príručky – recenzované a napísané odborníkmi – poskytujú vyvážený prehľad poznania a syntézu diskusií, ktoré ukazujú cestu budúceho výskumu.

Knihy určené študentom a vedcom uvádzajú, aké existujú zdroje, aké metodológie a prístupy sú vhodné pri práci s nimi, aké sú otvorené otázky, ako sa s nimi zaobchádzalo a aký je priestor pre nesúhlas.

Fakty a vlastnosti

  • 345 príručiek s viac ako 6000 vedeckými esejami
  • Jazyk rozhrania a textov: angličtina
  • ISSN: 25899570

Brill Companions Online je možné zakúpiť ako celok alebo ako samostatné kolekcie formou trvalého nákupu. E-knihy vydané od r. 2007, s výnimkou klasických štúdií, sú dostupné aj v iných knižných kolekciách vydavateľstva Brill.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill