ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Annotated Legal Documents on Islam in Europe Online

Annotated Legal Documents on Islam in Europe Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Encyklopédie
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Islamistika | Právo / Verejná správa 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Annotated Legal Documents on Islam in Europe Online obsahuje anotované právne dokumenty, ktoré ovplyvňujú postavenie islamu a muslimov v Európe.

Zahrnuté sú texty legislatívy, vrátane sekundárnej legislatívy ako aj významných súdnych rozhodnutí. Každý právny text má úvod s popisom historických, politických a právnych okolností jeho prijatia a krátky súhrn obsahu. Právne texty sú v pôvodnom jazyku, zatiaľ čo anotácie a podporné materiály v angličtine.

Projekt bude pokrývať 27 členských štátov Európskej únie (vrátane Chorvátska), Nórsko a Švédsko, ako aj Európsku úniu a Európsky súdny dvor.

  • Redaktori: Jørgen S. Nielsen, Silvio Ferrari, Marie-Claire Foblets, Agata S. Nalborczyk, Mathias Rohe, Prakash Shah
  • ISSN: 2666–075X
  • Spôsob získania: trvalý nákup

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill