ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Clavis Clavium (open access)

Clavis Clavium (open access)

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

The Gateway to Late Antique and Medieval Literature

Otvorená databáza Clavis Clavium slúži ako vstupná brána k literatúre neskorého staroveku a stredovekého kresťanstva. Spája takmer 8000 strán štyroch „kľúčov“: Clavis Patrum Latinorum a Bibliotheca Hagiographica Latina, Clavis Patrum Graecorum a Bibliotheca Hagiographica Graeca.

Spolu tieto nástroje vedcom – či už historikom, teológom, filológom alebo filozofom – poskytujú informácie o autorstve, autenticite, chronologických a geografických kontextoch, presunoch rukopisu a redakčnej histórii.

Vydavateľstvo plánuje pridať ďalšie „kľúče“, napr. Clavis Apocryphorum Veteris Testamenti, Clavis Apocryphorum Novi Testamenti, Théologie Byzantine, Traditio Patrum, …

Nástroj je dostupný zdarma v režime open access.
Od roku 2021 je dostpná Clavis Clavium Browser Extension.

Užitočné nástroje a materiály