ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Bibliography of the History and Archaeology of Eastern Europe in the Middle Ages

Bibliography of the History and Archaeology of Eastern Europe in the Middle Ages

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Bibliografie / Abstrakty
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Archeológia / Antropológia / Etnológia | Historické vedy 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Základný zdroj informácii pre výskum a štúdium dejín a archeológie stredovekej strednej a východnej Európy ako aj vplyvov Škandinávie, západnej Európy stepné krajiny Euroázie a Byzancie.

Poskytuje rozsiahly prehľad o všetkých publikáciách a vo všetkých jazykoch o období od roku 500 až do dozvukov mongolskej invácie v roku 1241. Zastúpené sú knihy, vedecké články z časopisov, prehľadové články, kapitoly vrátane príspevkov v konferenčných zborníkoch a do „Festschriften“, bibliografie, kvalifikačné práce (PhD a MA), kritické vydania a preklady primárnych prameňov zamerané na:

 • dejiny a dejiny umenia
 • archeológia, bioarcheológia a zooarcheológia
 • lingvistika a filológia
 • paleografia, epigrafia a štúdia o rukopisoch
 • numizmatika a sigilografia
 • dejiny podnebia a paleobotanika

Základné informácie a vlastnosti:

 • 65 000 biblio­grafických záznamov
 • aktualizácia raz ročne, pribudne približne 1000 až 2000 nových záznamov
 • všetky názvy, ktoré nie sú v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine, sú preložené do angličtiny
 • vyhľadávanie cez filtre vrátane dátumu vydania, formátu, jazyka a kľúčových slov
 • môžete vyhľadávať v úplných textoch, kľúčových slovách, autoroch, názvoch
 • vyše 5000 kľúčových slov, zastúpené sú geografické, chronologické a tematické kategórie, ktoré umožňujú všeobecné i špecifické vyhľadávania, nejasné kľúčové slová sú vysvetlené pomocou ilustrácií
 • Redaktor: Prof. Florin Curta, University of Florida
 • ISSN: 2665–9506

Databázu využívajú vedci a študenti z odborov archeológia a história, ale aj antropológia, dejiny umenia, historiografia, jazykoveda, literárna veda, religionistika a vedci zameraní na komparatívnu históriu neskorého staroveku a stredoveku.

Bibliografia je pre inštitúcie dostupná formou predplatného alebo trvalého nákupu pre neobmedzený počet súčasne pracujúcich používateľov.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

 • Brill Publishing on YouTube

  Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill