ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Qinsight

Qinsight

Producent: Quertle
Partner: S. Karger Publishers
Typ dát: Znalostné systémy a nástroje
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Alergológia a klinická imunológia | Anesteziológia a intenzívna medicína | Dermatológia | Endokrinológia a diabetológia | Gastroenterológia a hepatológia | Ďalšie odbory (40) »

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Discover | Analyze | Decide

Qinsight je službou firmy Quertle LLC, která vyvinula první biomedicínskou platformu pro zpracování velkých objemů dat s pomocí umělé inteligence (BioAI™).

Qinsight využívá neuronové sítě BioAI a další metody umělé inteligence spolu s prediktivní vizuální analýzou, a umožňuje tak velmi efektivní a časově méně náročné vyhledávání v biomedicínské literatuře. Qinsight přináší více relevantních výsledků než např. PubMed, protože umělá inteligence dotaz chápe lépe a inteligentně vyhledává. Qinsight dokáže najít a zobrazit smysluplné vztahy mezi pojmy a nastupujícími trendy, což u jiných systémů není možné. S Qinsight je výzkumný proces mnohem jednodušší, protože platforma umožňuje vyhledávání v přirozeném jazyce. Používá několik metod AI:

  • neuronové sítě (Neural Networks)
  • strojové učení (Machine Learning)
  • faktorová analýza (Factor Analysis)
  • porozumění přirozenému jazyku (Natural Language Understanding)
  • vyhledávání řetězců (Pattern Matching)

Qinsight zahrnuje více než 44 milionů dokumentů, a více než 14 milionů plných textů. V podstatě všechny biomedicínské časopisy, časopisy z přírodních věd, patentové granty a žádosti, grantové žádosti NIH, databázi TOXLINE, protokoly o léčbě AHRQ, databázi PubMed, příspěvky z konferencí a další zdroje, které díky analýze umělou inteligencí poskytují hlubší perspektivu, než jaká je dostupná prostřednictvím jiných vyhledávacích discovery služeb. Součástí obsahu se mohou stát i další informační zdroje, které vaše instituce předplácí.

Vizuální analýza v Qinsight odkrývá Key Concepts, predikuje nastupující trendy (Concept Trends) a odkrývá skrytá spojení a souvislosti (Connections).

Qinsight je k dispozici formou předplatného jako software as a service (SaaS).

Užitočné nástroje a materiály

Propagačné materiály