ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Weimar and Nazi Germany

Weimar and Nazi Germany

Producent: The National Archives
Partner: Coherent Digital
Typ: Primárne pramene
Platforma: Coherent Commons
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Historické vedy | Germanistika 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Jediný digitálny archív primárnych zdrojov v anglickom jazyku, ktorý pokrýva Nemecko v rokoch 1918 až 1939. Obsahuje takmer 600 000 strán odtajnených, exkluzívnych, predtým nedigitalizovaných spisov zaslaných britskému ministerstvu zahraničných vecí z veľvyslanectiev, tajných kontaktov a iných zdrojov.

Nájdete tu primárne pramene k udalostiam:

 • nemecká revolúcia v rokoch 1918–1919
 • spojenecká okupácia Porýnia
 • mierové zmluvy vrátane Versaillskej zmluvy
 • spartakiádne povstanie v januári 1919
 • voľby do Ríšskeho snemu a zostavenie vlády
 • hyperinflácia v roku 1923
 • pivný puč a proces s Hitlerom
 • Dawesov plán
 • Briand-Kelloggov pakt
 • veľká hospodárska kríza
 • požiar Reichstagu
 • vymenovanie Hitlera za kancelára
 • vytvorenie koncentračných táborov
 • prijatie antisemitských zákonov
 • zákaz politických strán
 • vystúpenie Nemecka zo Spoločnosti národov
 • noc dlhých nožov
 • remilitarizácia Porýnia
 • olympijské hry v Berlíne
 • taliansko-nemecká zmluva z roku 1936 a Mussolini
 • anšlus s Rakúskom
 • zahraničná agresia a expanzionizmus
 • bombardovanie Guerniky a španielska občianska vojna
 • invázia do Československa
 • nacisticko-sovietsky pakt o neútočení
 • Mníchovská dohoda
 • Krištáľová noc
 • invázia do Poľska

Typy dokumentov: externá, vládna a medzivládna korešpondencia, medzinárodné dohody, právne a úradné vládne materiály, mapy, zápisnice zo zasadnutí, tlač, médiá a tlačené publikácie, správy, prejavy a verejné vyhlásenia, tabuľky a grafy, vizuálne médiá a ďalšie.

Materiály možno vyhľadávať cez polia: typ dokumentu, krajiny a závislosti (štandardizované), regióny (spolkové krajiny od roku 1920), mestské centrum, kľúčové udalosti, jazyky, organizácie, ľudia, kľúčové slová, autorské práva, poznámky, popisy obsahu podzložiek

Modul dostupný samostatne alebo ako súčasť History Commons formou predplatného alebo jednorazového nákupu.

Najnovšie novinky

Užitočné nástroje a materiály

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov