ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Brill's Studies in Intellectual History Online

Brill's Studies in Intellectual History Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Filozofia a etika | Historické vedy 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Vydavateľstvo Brill spracovalo do elektronickej podoby všetky zväzky z edície Brill's Studies in Intellectual History a zverejnilo kolekciu na BrillOnline Books and Journals. Súčasťou sú:

  • Brill's Studies in Art, Art History and Intellectual History
  • Brill's Texts and Sources in Intellectual History

Prvá online kolekcia o intelektuálnych dejinách predstavuje nové prístupy k histórii, dejinám filozofie a teológie, duchovným dejinám a dejinám ideí. Osobitná pozornosť je venovaná využitiu interdiscipli­nárnych metód, vlastných kultúrnej antropológii, semiológii (sémiotike) a jazykovej analýze. Zastúpené sú práce významných učencov aj zborníky z konferencií, ktoré by inak bolo ťažké získať.

Kolekcia prvýkrát vyšla v roku 2013 a obsahuje 221 kníh z rokov 2012 a 2013. Naväzujú na ňu kolekcie Supplement 2014, Supplement 2015, Supplement 2016, Supplement 2017, Supplement 2018, Supplement 2019 a Supplement 2020.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill