ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials

Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials

Producent: Wiley-Blackwell
Partner: Wiley
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy
Platforma: Wiley Online Library
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Materiálové vedy a inžinierstvo 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Online příručka, vycházející z tištěných vydání Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials (editor Richard J. Lewis, Sr.), plní již skoro 60 let své poslání vydatného pomocníka v ochraně zdraví a prostředí. Jeho rolí je zprostředkovat nejnovější informace o nebezpečných látkách a řadí se tak k základním chemickým referenčním příručkám. Obsahuje údaje o karcinogenních a reprodukčních efektech, fyzikálně-chemické vlastnosti, zdravotní informace, likvidační a skladovací předpisy a doporučení, havarijní postupy, dopravní předpisy, expoziční limity a koncentrace, analytické metody a řadu dalších. Látky jsou kromě chemického názvosloví popsány i reg. čísly CAS. K dispozici jsou informace o přibližně 26 000 látek (Articles By Title), které jsou přebírány z různých agentur, např. Occupational Safety and Health Administration – OSHAU.S. Department of Transportation.

Online ISBN: 9780471701347; DOI: 10.1002/0471701343.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov