ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » World Who's Who

World Who's Who

Producent: Europa Publications
Partner: Taylor & Francis Group (Books)
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Viacodborové, obecné zameranie 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Databáze obsahuje biografické údaje 60 000 nejvýz­namnějších osobností světa. Online verze je průběžně aktualizována. Zahrnuje údaje o politicích, náboženských vůdcích, velvyslancích, ale také o významných osobnostech ve světě obchodu, financí, filmu, hudby, módy, sportu, literatury a umění. Zvláštní sekce je věnována také panujícím královským rodinám. V záznamu jsou uvedeny tyto údaje: národnost, datum a místo narození, vzdělání, údaje o rodině a profesní kariéře, dosažené akademické tituly, publikační činnost, zájmové aktivity, současná adresa, telefonní a faxová čísla a e-mailová adresa.

Užitočné nástroje a materiály

Materiály pre administrátorov