ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneri » Taylor & Francis Group (Journals)

Taylor & Francis Group (Journals)

Informa je jednou z popredných spoločností poskytujúcich odborné, vedecké a komerčné informácie pre pracovníkov z akademickej, vedeckej, komerčnej a odbornej sféry. Jej súčasťou sú spoločnosti Informa Healthcare, Taylor & Francis Group, ktorá je súčasťou spoločnosti Informa, Routledge a CRC Press.

Taylor & Francis Group, an Informa business je jedným z popredných vydavateľstiev kníh a časopisov, najmä pre akademickú obec – ročne vydáva viac ako 1 800 kníh a 1 700 časopisov (značný počet v elektronickej podobe), referenčných kníh. Významná časť je v elektronickej forme online (17 000 kníh).

Divízia CRC Press (predtým Chemical Rubber Company) v súčasnosti zahŕňa Auerbach Publications a St Lucie Press, Chapman and Hall/CRC, Food Chemical News, Lewis Publishers a Parthenon Publishing. Spoločnosť vydáva približne 500 publikácií ročne a ponúka širokú škálu elektronických zdrojov. Stala sa jedným z popredných vydavateľov elektronických referenčných zdrojov pre chemický, strojársky a potravinársky priemysel.

Chapman & Hall/CRC je značka CRC Press s veľkou tradíciou – v roku 1913 stála pri zrode dnes už legendárnej príručky Handbook of Chemistry and Physics, ktorá je teraz, samozrejme, dostupná v elektronickej podobe.

Informa Healthcare je medicínska divízia spoločnosti Informa. Informa Healthcare vydáva lekárske, farmaceutické a vedecké recenzované časopisy, digitálne archívy, databázy, knihy, adresáre a encyklopédie z produkcie spoločností Marcel Dekker, Taylor & Francis, Routledge, CRC, Gordon & Breach, Swets & Zeitlinger a Ashley Imprints.