ČeskyEnglish

Úvod » Semináre » Writefull: vypilujte svoje odborné texty v angličtine

Writefull: vypilujte svoje odborné texty v angličtine

Kedy: 2. 11. 2020, 15:00 – 16:00
Kde: online prostredníctvom služby Zoom
Vložné: zdarma, nutná registrácia

Zaregistrujte sa na webinár.

Nemôžete sa zúčastniť? Zaregistrujte sa aj tak, pošleme vám záznam po jeho konaní.

Radi pre vašu inštitúciu zabezpečíme skúšobný prístup, aby ste si Writefull vyskúšali na svojich textoch. Nástroj bude mať vaša inštitúcia k dispozícii 30 dní. Vypýtajte si skúšobný prístup.

Pozvánka

Publikačná činnosť je zásadným kritériom pre hodnotenie vedy a správne použitie angličtiny je – popri odbornom obsahu – základným predpokladom úspešného publikovania. Ponúkame preto akademickým inštitúciám na Slovensku testovanie nástroja Writefull, ktorý je špeciálne navrhnutý na korekciu odborných textov v angličtine.

Od iných obdobných nástrojov sa líši tým, že používa jazykové modely založené na umelej inteligencii (AI), a priebežne sa „učí“ z textov miliónov publikovaných odborných článkov. Writefull koriguje gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpunkcie, pravopis a štylistiku.

Najmä vysokým školám je určená inštitucionálna licencia, ktorá umožňuje využívanie doplnkov Writefull for Word a Writefull for Overleaf, ktoré fungujú priamo počas písania textov v textovom editore Word. K analýze už pripravených textov slúži online služba Writefull Revise. Posledný z balíčka služieb Writefull Cite umožňuje identifikovať časti textu, ku ktorým by mali byť doplnené chýbajúce odkazy na literatúru.

Webinár je v angličtine.