ČeskyEnglish

Úvod » Semináre » Creating and formatting your journal articles and theses: save research time with SciFlow

Creating and formatting your journal articles and theses: save research time with SciFlow

Tento seminár už síce nestihnete, ale pokiaľ máte záujem o podobný, dajte nám vedieť!
Kedy: 28. 2. 2023, 14:00 – 15:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia

Pozrite si webinár zo záznamu.

Radi poskytneme skúšobný prístup k SciFlow Authoring Platform zdarma pre celú vašu inštitúciu na dva mesiace. Pokiaľ máte záujem, napíšte nám prosím, dohodneme sa na ďalších krokoch.

Pozvánka

Chcete uľahčiť vedeckým pracovníkom písanie odborných článkov alebo umožniť študentom správne písať a formátovať kvalifikačné práce podľa požiadaviek školy? SciFlow Authoring Platform umožňuje pohodlné písanie, podporuje spoluprácu, automatizovane formátuje a integruje citačný nástroj.

Online softvér na písanie a publikovanie SciFlow poskytuje nástroje, ktoré vám ušetria čas (a nervy) pri tvorbe akademických publikácií:

 • Formátovanie textu podľa smerníc časopisov je automatizované.
 • Zjednodušuje sa tímová správa odkazov.
 • Online spolupráca je okamžitá a na jednom mieste.

Digitálnu autorskú platformu SciFlow využívajú pracovníci a študenti vyše sto európskych inštitúcií vrátane siete výskumných ústavov Maxa Plancka a Helmholtzovej spoločnosti ako aj verejné vysoké školy. Pomáha ich vedcom a študentom s každodennou autorskou prácou.

Výskumníci môžu so SciFlow ľahko začať, pretože vhodnú šablónu nájdu hneď na začiatku. V prípade potreby sa chýbajúce šablóny budú, samozrejme, na požiadanie naďalej vyvíjať.

Pomocou integrovaných šablón článkov do časopisov vydavateľstiev, ako sú Elsevier, Wiley, IEEE, Frontiers, SpringerNature a ďalších, môžete článok začať písať rovno v SciFlow. Pokiaľ šablóna niektorého časopisu chýba, na požiadanie ju v SciFlow pripravia.

Prednášajúci a zakladatelia spoločnosti SciFlow – Dr. Carsten Borchert a Frederik Eichler – budú venovať nasledujúcim témam:

 • Úvod do SciFlow a proces písania.
 • Ukážka dvoch možných využití naživo: Písanie výskumného článku alebo diplomovej práce/knihy pomocou SciFlow.
 • Ako zaviesť SciFlow vo vašej výskumnej inštitúcii.
 • SciFlow pre potreby vašej inštitúcie a následne priestor na vaše otázky.

Webinár bude v angličtine.

Invitation

The online writing and publishing software SciFlow provides you with the means to save time (and nerves) when creating academic publications:

 • Text formatting according to journal guidelines is automated.
 • Team reference management is simplified.
 • Online collaboration is instantaneous in one place.

Trusted by students and researchers from over 100 institutions

SciFlow is widely used across European institutions like the Max Planck Society, the University of Bern, and many more private and public universities, helping their researchers and students with their daily writing work.

Automated formatting according to journal guidelines

With the new, easily searchable journal database, thousands of templates from publishers (e.g., Elsevier, Wiley, IEEE, Springer Nature, and others) are available in SciFlow. Researchers will find it easy to start with SciFlow, as a suitable template can be found right from the start. If necessary, missing templates will, of course, continue to be developed upon request.

Learn more about SciFlow in this live webinar

In a good hour, the speakers and founders of SciFlow GmbH – Dr. Carsten Borchert and Frederik Eichler – will cover the following topics:

 • Introduction to SciFlow and the writing process.
 • Live Demo of two possible applications: Writing a research article or a thesis/book with SciFlow.
 • How to introduce SciFlow at your research institution
 • SciFlow for your institution’s needs & subsequent Q&A session