ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Writefull implementoval nové funkce a jazykové modely

Writefull implementoval nové funkce a jazykové modely

30. 9. 2020 - Digital Science | Writefull

Služba Writefull poskytuje pokročilou korekturu odborných textů v angličtině. Je určena všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími. Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů.

Záměrem tvůrců Writefull je tuto službu neustále vylepšovat, a to i na základě podnětů od koncových uživatelů. Shrnutí podzimních novinek:

Ve Wordu je nyní možné sledovat všechny změny, které v textu Writefull provedl. Namísto procházení dokumentem a postupného klikání pro akceptaci jednotlivých návrhů, lze aplikovat automaticky všechny změny do textu díky nové funkci Track Changes. Změny jsou v textu barevně zvýrazněny, což usnadňuje další zpracování. Autor textu i nadále rozhoduje o tom, která doporučení Writefull odmítne.

Writefull průběžně zdokonaluje jazykové modely, které používá. Nejnověji přidali SpellX: kontextualizovanou kontrolu pravopisu, která používá kontext věty k opravě překlepů. SpellX posuzuje, zda je v kontextu dané věty vhodnější použít existující podobnou formu slova. Díky tomu Writefull opraví nejen ‘The most important thinb is…’ za ‘The most important thing is…’, ale také ‘The most important thin is…’ za ‘The most important thing is’. Zlepšila se kontrola rozdělených a spojených tvarů slov – týká se např. ‘well known’, ‘wellknown’, a ‘well-known’. V září byla do Writefull implementována také rozšířená kontrola psaní velkých písmen a vylepšená kontrola shody mezi podmětem a slovesným tvarem, tzn. slovesný čas a časování i v těch nejsložitějších větách.

Chcete se s novinkami blíže seznámit? Zhlédněte uskutečněný webinář Create your perfect article using Writefull.

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.