ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Nejcitovanější články v časopisech BioOne 31. 8. 2011 - BioOne

U všech online publikací BioOne se objevila nová funkce most cited articles, která představuje pět nejcitovanějších článků z dané publikace, které byly citovány jinými odbornými články v posledních třech letech. Data o citovanosti jsou aktualizována vždy na začátku měsíce.

U každého titulu BioOne je aktivní také funkce most read articles – odkazuje na pět nejčtenějších článků za předchozí měsíc.

Viac informácií

Edice Penguin Classics je již součástí Literature Online 28. 8. 2011 - ProQuest

Nejnovější aktualizace obsahu databáze Literature Online přináší stěžejní díla z edice Penguin Classics (nikde jinde dostupná online). Jedná se o téměř 400 svazků, což představuje více než tisícovku jednotlivých literárních děl.

Uživatelé Literature Online tak mají jedinečnou možnost dostat se k dílům nejznámějších britských a amerických autorů, jako byli Charles Dickens, Anthony Trollope, Mark Twain a sestry Bronteovy. Cenné jsou i překlady literárních počinů z Evropy, Ruska a Středního a Dálného Východu (např. dílo Emila Zoly, Fjodora Dostojevského, Giovanni Boccaccia, ad.). Zajímavé jsou i příklady literatury faktu, biografií, cestopisů, esejů a modliteb, a také moderní vydání klasických bájí a legend např. z Itálie, Řecka a Skandinávie.

Kromě literárních děl samotných zpřístupní Literature Online i předmluvy a poznámky, které podrobně dokreslí biografické a historické pozadí pro konkrétního autora a dílo.

V sekci biografií se objevilo 76 nových nebo revidovaných záznamů (např. James Aldridge, John Brownjohn, J.P. Donleavy, Charles Gordon, Iris Murdoch, John Henry Newman, Edna O’Brien a Jean Toomer). Literature Online nyní obsahuje přes 4 500 biografií.

Viac informácií

Další knihovny se zapojují do programu Early European Books 16. 8. 2011 - ProQuest

Digitalizované spisy z archivu Národní knihovny Holandska (Koninklijke Bibliotheek) a další část z fondu Národní knihovny ve Florencii (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF) se staly součástí kolekce Early European Books, kterou provozuje společnost ProQuest. Tento digitalizační projekt si klade za cíl digitalizovat archivy významných evropských knihoven.

V tuto chvíli kolekce nabízí 6 500 digitali­zovaných knih, a během let 2011–2012 se počítá s dalším nárůstem, protože se budou zapojovat další knihovny. V současnosti probíhá digitalizace sbírek Wellcome Library in London.

Z fondu Národní knihovny ve Florencii byly přidány např. zajímavé příklady tisků z německy mluvících měst, která se stala průkopníky knihtisku v 15. století. Kolekce z Florencie nabídne i díla tištěná v Západní Evropě, a to základní texty klasické literatury (Aesop, Ovid, Virgil), dále středověké autory jako byli např. Albumasar, Moses Maimonides, ale i díla nejznámějších humanistů a teologických autorů 15. a 16. století. Badatelé v obou sbírkách naleznou mnoho příkladů tiskařského řemesla, protože všechny svazky byly kompletně digitalizovány v barvě a ve vysokém rozlišení.

Cílem Early European Books je vytvořit úplnou knihovnu knih tištěných v Evropě, a to od počátku knihtisku až po rok 1700. V současnosti jsou jádrem knihovny sbírky Danish Royal Library, Koninklijke Bibliotheek a Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Viac informácií

Nová knižní kolekce v nabídce ebrary 15. 8. 2011 - ProQuest

V nabídce společnosti ebrary se objevila nová kolekce knižních titulů pojednávajících o postraumatické stresové poruše (Posttraumatic Stress Disorder – PTSD). Nabízí se zde 40 titulů od renomovaných vydavatelů, jako jsou Wiley, Springer nebo Taylor & Francis.

Tituly z této kolekce lze zakoupit i jednotlivě a nejsou zastoupeny v žádné jiné databázi, která je nabízena formou předplatného.

Instituce, které tento produkt zakoupí, navíc získají zdarma možnost uploadu vlastních materiálů vztahujících se k této problematice, a to díky technologii DASH! (Data Sharing, Fast).

Viac informácií

Nové dokumentární filmy přibližující historii lidstva 15. 8. 2011 - Alexander Street Press

Databáze World History in Video, která obsahuje video dokumenty předních světových filmařů přibližujících historii lidstva, byla doplněna o 268 nových videí (93 hodin).

Převážná většina novinek pochází z produkce australské společnosti Worldwide Entertainment, pohled na některé historické události tak může být trochu jiný než pohled USA nebo Velké Británie.

Videa z produkce Worldwide Entertainment nabízejí přehled o významných osobnostech a událostech zejména z 20. století.

Viac informácií

ProQuest kupuje Expert Information, rozšiřuje tak přístup k informacím o dizertacích 15. 8. 2011 - ProQuest

Společnost ProQuest koupila britskou společnost Expert Information, která je producentem Index to Theses™ a Theses.com.

Tyto databáze jsou hlavním zdrojem informací o statisících britských a irských diplomových a dizertačních pracích (citace a abstrakty), a obsahují historicky velmi cenná data (70 let nazpět). U Proquestu je nyní najdeme v databázi PQDT: U.K. & Ireland.

Tato akvizice posílila pozici databáze ProQuest Dissertations & Theses, která je celosvětově nejznámějším a nejrozsáhlejším zdrojem informací o absolvetských pracích. Aktuálně obsahuje téměř 3 miliony záznamů a cca 1,4 milionu plných textů.

Viac informácií

Rekordní počet nových termínů v CAB Thesaurus 15. 8. 2011 - CABI Publishing

Počet termínů ve známém tezauru CAB Thesaurus (kontrolovaný slovník zaměřený na přírodní vědy a příbuzné obory), jehož tvůrcem je společnost CABI, narostl za poslední rok o téměř 40%. Jedná se o největší nárůst za posledních 30 let, celkem tak nyní tezaurus obsahuje 137 000 odborných termínů.

CAB Thesaurus obsahuje vědecké názvy a synonyma pro škodlivé a choroboplodné organismy, ptáky, savce, hmyz a další druhy a podrobně zobrazuje vztahy mezi nimi. Nejnovější aktualizace tezauru přináší např. 7 275 nových druhů hmyzu z databáze Medani, která obsahuje druhy zajímavé z medicínského a veterinárního hlediska.

Pro dalších pět let se plánuje zdvojnásobení obsahu CAB Thesaurus a také zavedení několika inovací, např. zavedení sémantických prvků do tezauru pro širší využití v rámci sémantického webu.

Viac informácií

Connect time mizí v propadlišti dějin... huráááá! 1. 8. 2011 - ProQuest Dialog

Po více než třicet let museli uživatelé při rešerši v online centrálách Dialog a Datastar přetrpět špatně odhadnutelný a stresující poplatek, kterým se na závěr naúčtoval počet minut strávených v té které databázi. Tento tzv. „connect time“ byl v dnešní webové době již dlouho nazýván „dinosaurem“ informatiky.

Konečně si můžeme oddechnout – nový Dialog, tzn. sjednocený Dialog a Datastar, pod názvem Proquest Dialog, s účtováním času již nepočítá a transakční režim (protipól pevného ročního předplatného) bude zaznamenávat a kalkulovat již pouze počet stažených záznamů a jejich cenu v té které databázi.

Viac informácií

OECD pro iPhone, iPad a iPod Touch 1. 8. 2011 - OECD Publishing

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) nabízí zdarma všem majitelům iPhone, iPad a iPod Touch (s iOS 3.0 a vyšším) uložení referenční příručky OECD Factbook 2010, a to v angličtině, francouzštině i němčině.

Factbook 2010 obsahuje 100 ekonomických ukazatelů, tak, aby uživatel měl trvalý přístup ke statistickému obrazu hlavních ekonomik světa. Obsah se člení do 12 témat, jako je např. migrace, makroekonomické trendy, globalizace, věda a technika, životní prostředí a další. Aplikace je ke stažení prostřednictvím portálu iTunes.

OECD Factbook 2010 je volně k dispozici i online na webu OECD zde.

Viac informácií