ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Patty's Toxicology

Patty's Toxicology

Producent: Wiley-Blackwell
Partner: Wiley
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy
Platforma: Wiley Online Library
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Pracovné lekárstvo a toxikológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Patty's Toxicology již půl století slouží jako standardní příručka v oblasti toxikologie a hygieny práce. Její 5. verze je nyní k dispozici v elektronické formě online (web). Naleznete v ní nejnovější a nejspolehlivější informace o identifikaci a evaluaci škodlivých látek, biorizikách, fyzikálních škodlivých vlivech a dalších pracovních rizikách, včetně informací o osobní ochraně. Z hlediska záběru jsou sledovány veškeré průmyslové látky, včetně kovů a polymerů. U látky je uváděno reg. číslo CAS, číslo RTECS, chemické a fyzikální vlastnosti, mezní hodnoty a koncentrace (TLV), povolené limity (PEL), maximální koncentrace na pracovišti (MAK), jakož i biologické tolerance pro pracovní expozici (BAT).

Se zdrojem blízce souvisí Patty's Industrial Hygiene; na oba produkty lze výhodně získat společnou licenci.

Online ISBN: 9780471125471; DOI: 10.1002/0471125474.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov