ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Patty's Industrial Hygiene

Patty's Industrial Hygiene

Producent: Wiley-Blackwell
Partner: Wiley
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy
Platforma: Wiley Online Library
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Priemyselná bezpečnosť 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Patty's Industrial Hygiene již půl století slouží jako standardní příručka v oblasti toxikologie a hygieny práce. Elektronická forma online vychází z 5. tištěného vydání. Naleznete v ní nejnovější a nejspolehlivější informace o identifikaci a evaluaci škodlivých látek, biorizicích, fyzikálních škodlivých vlivech a dalších pracovních rizicích, včetně informací o osobní ochraně. Z hlediska záběru jsou sledovány veškeré průmyslové látky, včetně kovů a polymerů. U látky je uváděno reg. číslo CAS, číslo RTECS, chemické a fyzikální vlastnosti, mezní hodnoty a koncentrace (TLV), povolené limity (PEL), maximální koncentrace na pracovišti (MAK), jakož i biologické tolerance pro pracovní expozici (BAT).

Se zdrojem blízce souvisí Patty's Toxico­logy; na oba produkty lze výhodně získat společnou licenci. Online ISBN: 9780471125327; DOI: 10.1002/0471435139.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov