ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » LWW Health Library: Basic and Anatomical Sciences Collections

LWW Health Library: Basic and Anatomical Sciences Collections

Producent: Wolters Kluwer - Lippincott Williams & Wilkins
Partner: Wolters Kluwer - Ovid
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh
Platforma: LWW Health Library
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Anatómia / Fyziológia | Lekárska biológia a genetika | Lekárska chémia a biochémia | Patológia a súdne lekárstvo 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Vyberte si z kolekcií učebníc a príručiek vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins vytvorené pre lekárske fakulty, programy pre lekárskych asistentov (physician assistants), ergoterapeutov a osteopatov.

Dostupné sú na LWWHealthLibra­ry.com:

 • Dajú sa integrovať do prednášok a seminárov.
 • Hodia sa na opakovanie, sebahodnotenie a prípravu na skúšky formou otázok a odpovedí.
 • Celé kapitoly kníh sa dajú vytlačiť alebo zdieľať s kolegami a študentmi.
 • Knihy sú priebežné aktualizované. Dostupné je vždy najnovšie vydanie.

Anatomical Sciences Collection

 • Súčasťou sú učebnice klinickej anatómie: Grant’s Atlas of Anatomy; Grant’s Dissector; Clinically Oriented Anatomy (vrátane Clinical Blue Boxes); Histology: A Text and Atlas; Langman’s Medical Embryology; Color Atlas & Text of Histology; Neuroanatomy: An Atlas of Structures; Sections, and Systems; Neuroanatomy in Clinical Context: An Atlas of Structures, Sections, Systems, and Syndromes; Histology: A Text & Atlas a Histology: A Text and Atlas with Correlated Cell and Molecular Biology.

Basic Sciences Collection

 • Obľúbené knihy pokrývajúce základné vedy pre prvé dva roky študijného programu na lekárskych fakultách, ako aj pre kurzy ergoterapie a fyzioterapie.
 • Medzi ťažiskovými titulmi sú: Physiology Cases & Problems, Studying a Study and Testing a Test a Human Genetics: From Forum to Function
 • Odborné zameranie: imunológia, mikrobiológia, biochémia, anatómia, fyziológia a ďalšie teoretické odbory
 • Knihy sú skvelé pre stážistov, ktorí už vyštudovali a odborníkov z praxe, ktorí potrebujú osviežiť znalosti.

Integrated Basic Sciences Collection

 • Spája knihy z kolekcií Anatomical Sciences a Basic Sciences.
 • Knihy sú vhodné pre študentov prvých dvoch rokov študijného programu na lekárskych fakultách.

Basic & Anatomical Sciences Premium Collection

 • Okrem kníh z Basic & Anatomical Sciences Integrated Collection obsahuje aj Bates' Guide to Physical Examination & History Taking.
 • Odborné zameranie: anatómia, mikrobiológia, patológia, fyziológia a ďalšie teoretické odbory

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov