ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » LWW Health Library: Oncology

LWW Health Library: Oncology

Producent: Wolters Kluwer - Lippincott Williams & Wilkins
Partner: Wolters Kluwer - Ovid
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy
Platforma: LWW Health Library
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Onkológia a rádioterapia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

LWW Health Library: Oncology (pôvodne LWWOncology) – navrhnutý špeciálne pre onkológov – poskytuje prístup k podrobným, nestranným odborným informáciám, aby lekári využili najlepšie možnosti liečby. Obsah zahŕňa overené texty, monografie liečiv, materiály na vzdelávanie pacientov a ďalšie informácie na podporu klinického rozhodovania vrátane klinickej diagnózy, liečby pacienta a liečebných protokolov v onkológii.

Súčasťou sú referenčné diela:

 • Berek & Hacker Gynecologic Oncology
 • Cancer Chemotherapy and Biotherapy: Principles and Practice
 • Cancer Principles and Practice of Oncology: Handbook of Clinical Cancer Genetics
 • Comprehensive Textbook of Genitourinary Oncology
 • Devita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer & Principles & Practice of Oncology
 • Diseases of the Breast
 • Head and Neck Cancer: A Multidisciplinary Approach
 • Human Radiation Injury
 • Pediatric Radiation Oncology
 • Perez and Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology
 • Perry’s The Chemotherapy Source Book
 • Principles and Practice of Gynecologic Oncology
 • Principles and Practice of Lung Cancer
 • Principles and Practice of Palliative Care and Supportive Oncology
 • Principles and Practice of Pediatric Oncology
 • Principles and Practice of Surgical Oncology
 • Principles of Molecular Diagnostics and Personalized Cancer Medicine
 • TNM Staging Atlas with Oncoanatomy
 • Wintrobe’s Atlas of Clinical Hematology
 • Wintrobe's Clinical Hematology

Vlastnosti a funkcie

 • Najnovšie vydania popredných onkologických príručiek
 • Používateľsky prívetivé sémantické vyhľadávanie naprieč všetkými zdrojmi umožňuje rýchle nájsť informácie o type rakoviny, fáze rakoviny alebo stave pacienta.
 • Aktuálne a relevantné údaje o molekulárnom základe rakoviny, ktoré pomáhajú onkológom zamerať sa na najvhodnejšiu liečbu na zlepšenie výsledkov liečby u pacientov.
 • Zahŕňa štvrťročné aktualizácie, podrobné monografie liečiv Facts & Comparisons® & Essential Cancer Pharmacology A-Z, klinické štúdie, obrazovú databanku, materiály pre pacientov od NCI a pokyny NCCN™.
 • Odkazy na najnovšie a najrelevantnejšie záznamy v PubMed
 • RSS kanál časopisu Oncology Times
 • Patologické obrázky pripravené na tlač alebo použitie v prezentáciách
 • Multimédiá, ako videá, animácie a kvízy sa dajú používať na počítači aj cez zariadenia s operačným systémom iOS

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov