ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » LWW Health Library: Occupational Therapy Collection

LWW Health Library: Occupational Therapy Collection

Producent: Wolters Kluwer - Lippincott Williams & Wilkins
Partner: Wolters Kluwer - Ovid
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy
Platforma: LWW Health Library
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Rehabilitácia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Cez online portál LWW Health Library: Occupational Therapy majú ergoterapeuti, fyzioterapeuti a študenti pohodlný prístup k 11 knihám a 45 videám z oblasti výskumu a klinickej praxe v ergoterapii. Zahrnuté sú ortéza, fyzikálne dysfunkcie a ťažiskové znalosti.

Materiály sú vybrané s ohľadom na potreby lekárskych a zdravotníckych fakúlt i klinickú prax lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Súčasťou sú napr.:

 • Clinical and Professional Reasoning in Occupational Therapy
 • Clinical Pathways: An Occupational Therapy Assessment for Range of Motion & Manual Muscle Strength
 • Clinically Oriented Theory for Occupational Therapy
 • Conditions in Occupational Therapy: Effect on Occupational Performance
 • Frames of Reference for Pediatric Occupational Therapy
 • Kielhofner’s Model of Human Occupation: Theory and Application
 • Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement
 • Neuroscience for Rehabilitation
 • Occupational Therapy Evaluation for Adults: A Pocket Guide
 • Occupational Therapy Evaluation for Children: A Pocket Guide
 • Occupational Therapy for Physical Dysfunction
 • Occupational Therapy in Action: A Library of Case Studies
 • Occupational Therapy: Principles and Practice
 • Orthotic Intervention for the Hand and Upper Extremity: Splinting Principles and Process
 • Willard and Spackman’s Oc­cupational Therapy

Súčasťou sú aj otázky a odpovede, ktoré sa dajú využiť vo výučbe, pri príprave na písomné i ústne skúšky a v ďalšom vzdelávaní.

Kolekcia je dostupná formou predplatného samostatne alebo v kombinácii s ďalšími kolekciami na LWW Health Library. Knihy sú priebežne aktualizované.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov