ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » LWW Health Library: Speech, Language and Hearing Collection

LWW Health Library: Speech, Language and Hearing Collection

Producent: Wolters Kluwer - Lippincott Williams & Wilkins
Partner: Wolters Kluwer - Ovid
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy
Platforma: LWW Health Library
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Cez online portál LWW Health Library: Speech, Language & Hearing majú logopédovia, audiológovia a študenti pohodlný prístup k 14 knihám a 235 videám z oblasti výskumu a klinickej praxe v logopédii a audiológii. Zahrnuté sú poruchy plynulosti reči, hlas, neurovedy, anatómia a fyziológia.

Materiály sú vybrané s ohľadom na potreby lekárskych a zdravotníckych fakúlt aj klinickú prax lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Súčasťou sú:

 • Guitar; Stuttering; Bhatnagar: Neuroscience for the Study of Communicative Disorders, 4e
 • Katz: Handbook of Clinical Audiology, 7e
 • Applied Anatomy & Physiology for Speech-Language Pathology & Audiology
 • Treatment of Stuttering: Established and Emerging Interventions
 • Stuttering: An Integrated Approach to Its Nature and Treatment, 4e
 • Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech, 6e
 • Rehabilitative Audiology: Children and Adults, 3e
 • Auditory Evoked Potentials: Basic Principles and Clinical Application
 • Audiology and Communication Disorders: An Overview, 2e
 • Terminology of Communication Disorders: Speech-Language-Hearing, 5e
 • Language Intervention Strategies in Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders, 5e
 • Hearing Science
 • Understanding Voice Problems: A Physiological Perspective for Diagnosis and Treatment, 4e
 • Clinical Management of Articulatory and Phonologic Disorders, 3e

Súčasťou sú aj otázky a odpovede, ktoré sa dajú využiť vo výučbe, pri príprave na písomné i ústne skúšky a v ďalšom vzdelávaní.

Kolekcia je dostupná formou predplatného samostatne alebo v kombinácii s ďalšími kolekciami na LWW Health Library. Knihy sú priebežne aktualizované.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov