ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » JoVE: Science Education - Environmental Sciences

JoVE: Science Education - Environmental Sciences

Producent: MyJoVE Corp.
Partner: MyJoVE Corp.
Typ dát: Audiovizuálne dokumenty
Platforma: Journal of Visualized Experiments (JoVE)
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Environmentálne vedy | Geológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

JoVE Science Education – Environmental Sciences získate na základe predplatného len ako súčasť kolekcií JoVE Education alebo JoVE Chemistry & Environment.

Databáza JoVE: Science Education sa venuje výučbe laboratórnych základov pomocou ľahko pochopiteľných videonávodov. Súčasťou JoVE: Science Education pre environmentálne vedy sú moduly:

  • Environmental Science využíva interdisciplinárny prístup k poznávaniu a hodnoteniu environmentálnych systémov. Poskytuje rámec pre pochopenie a štúdium základných aspektov životného prostredia ako aj na identifikovanie a meranie environmentálnych javov. Videá umožňujú hlbší vhľad do problematiky životného prostredia cez dôležité témy od znečistenia pôdy a vody, invazívne druhy až po alternatívne zdroje energie a lesníctvo.
  • Environmental Microbiology uvádza do mikrobiologických komunít a procesov. Zameriava sa na mikrobiologické úlohy a ekosystémy vrátane plesní, baktérií, vírusov a rias. Ukazuje metódy používané v environmentálnej mikrobiológii, ako je Gramovo farbenie, extrakcia DNA, polymerázová reťazová reakcia, kultivácia a stanovenie postupov.
  • Earth Sciences ukazuje, ako postupovať pri analýzach v geológii a geochémii a zisťovať fyzikálne a chemické vlastnosti minerálov.

S obsahom sa zoznámite cez voľne dostupné 20-sekundové ukážky a abstrakty.

Užitočné nástroje a materiály

Články

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Školiace

Materiály pre administrátorov