ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Grand Corpus des littératures française et francophone

Grand Corpus des littératures française et francophone

Producent: Classiques Garnier Numérique
Partner: Classiques Garnier
Typ: Primárne pramene
Platforma: Classiques Garnier Numérique
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Literárne vedy a literatúra | Dramatické umenie | Romanistika 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Grand Corpus des littératures française et francophone du Moyen Âge au 20e siècle je rozdelený na štyri kolekcie francúzskych a frankofónnych literárnych diel vydaných Classiques Garnier Numérique:

  • Corpus de littérature médiévale, des origines à la fin du 15e siècle – Œuvres narratives de fiction, Chansons de geste, Poésie, Théâtre religieux, Théâtre profane (Jeux, farces, sotties, monologues dramatiques, sermons joyeux)
  • Corpus de littérature narrative du Moyen Âge au 20e siècle – Moyen Âge, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e-20e siècles
  • Corpus de la première littérature francophone d'Afrique noire, des origines aux Indépendances – Romámy, novely, príbehy, rozprávky, dráma, poézia, mýty, legendy, príslovia, hádanky a piesne zo subsaharskej Afriky od konca 18. storočia do r. 1960 alebo úmrtia autora.
  • Corpus de la première littérature francophone de l’Océan Indien, des origines aux Indépendances – Literárne diela z krajín v Indickom oceáne – Komory a Mayotte, Réunion, Madagaskar, Maurícius a Sejchely – od konca 18. storočia do r. 1960 alebo úmrtia autora. Texty sú v pôvodnom jazyku a vo francúzskom preklade.

Grand Corpus využijú odborníci a študenti literatúry, francúzskeho jazyka, frankofónnej literatúry, literárnych dejín, medievialistiky, dejín, jazykovedy, etnológie a sociológie.

Súčasťou korpusu je posledné vydanie za života autora a revidované autorom. Pokiaľ taký text neexistuje, špecialista vybral najspoľahlivejšiu verziu textu (iné vydanie počas života autora, posmrtné vydanie, rukopis a pod.). Pokiaľ je text v pôvodnom jazyku (niektoré texty z frankofónnej literatúry), k dispozícii je faksimile a francúzsky preklad. Ak je to nutné, dostupná je aj verzia v súčasnej francúzštine.

Vyhľadávať sa dá súčasne vo všetkých vyše 14 000 textoch. U 300 autorov je dostupné ich kompletné dielo. Rovnako ako u ostatných informačných zdrojov od Classiques Garnier Numérique, všetky texty sú bibliograficky spracované a indexované, čo umožňuje efektívne vyhľadávanie.

Slúži na výskum a štúdium nielen francúzskej literatúry, jazyka, kultúry, literárnych dejín, stredoveku a súčasných dejín, ale aj etnológie, všeobecných dejín, sociológie a všeobecnej filológie.

Grand Corpus bol vydaný s podporou National Centre for Distance Teaching (CNED), francúzskeho ministerstva školstva a Intergovernmental Agency for Francophone Culture.

Fakty a vlastnosti

  • Autor databázy: Claude Blum, profesor na Université Paris-Sorbonne
  • Alternatívny názov: Great Corpus of French and Francophone literature, from the Middle Ages to the 20th century
  • Spracovanie diel do digitálnej podoby
  • Spôsob získania: Čiastkové korpusy sú dostupné samostatne alebo ako jedna kolekcia formou predplatného aj trvalého nákupu.

Užitočné nástroje a materiály

Materiály pre administrátorov