ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Royal Society Journal Archive

Royal Society Journal Archive

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

V archíve je 45 000 článkov z časopisov Royal Society z rokov 1665 až 1996 – 1250 zväzkov, 740 000 strán, 120 terabajtov údajov a 53 metrov políc v knižnici. Zamerané sú na vedy o živej a neživej prírode vrátane astronómie, chémie, informatiky, vied o Zemi a environmentálnych vied, techniky, dejín vedy, matematiky, materiálových vied, medicíny, spoločenských vied a technológií. Nájdete tu články vedeckých velikánov – Sir Christopher Wren, Benjamin Franklin, James Clerk Maxwell, Alan Turing, Kathleen Lonsdale, Stephen Hawking a Dorothy Hodgkins.

Súčasťou sú recenzované vedecké články vydané v časopisoch Kráľovskej spoločnosti – od prvého vydania najstaršieho vedeckého časopisu na svete v roku 1665, ktorý doteraz vychádza až po najnovší interdisciplinárny Journal of the Royal Society Interface. Po prvýkrát sú dostupné v elektronickej podobe The Philosophical Collections vydané v rokoch 1679 – 1682.

Články sú vo vysokej kvalite PDF s rozšírenými metadátami, ilustráciami vo farbe a možnosťou vyhľadávať v úplných textoch. Matematické vzorce vo formáte HTML sa dajú vyhľadávať cez MathML. Všetky sprievodné netextové materiály sú indexované a vyhľadateľné.

Zakúpiť sa dá celý Royal Society Journal Archive, u jednotlivých časopisov archív z r. 1997 – 2014, formou trvalého nákupu. Bez ročných servisných poplatkov.

Počas trvania predplatného jednej z kolekcií Royal Society má inštitúcia voľný prístup k archívu časopisov od ich prvého vydania:

Informácie o nástrojoch a vlastnostiach pre používateľov a správcov prístupu, napr. alerty, altmetrika, integrácia do lokálneho katalógu, MVS a štatistiky využívania.

Vydavateľstvo sprístupňuje archív ne-časopiseckých materiálov za 350 rokov existencie The Royal Society v rámci open access projektu Science in the Making. K dispozícii sú rukopisy, fotografie, vedecké ilustrácie a osobná korešpondencia, vrátane historických prameňov týkajúcich sa vzniku vedeckého recenzovania a interaktívnej mapy súvisiacej korešpondencie medzi vedcami.

Užitočné nástroje a materiály

Propagačné materiály

Ostatné