ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » The Royal Society Publishing

The Royal Society Publishing

Producent: Royal Society Publishing
Partner: Royal Society Publishing
Typ: Platforma
URL: Homepage produktu / Product info

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

V portfóliu britskej Kráľovskej vedeckej spoločnosti sú medzinárodné recenzované časopisy vrátane najdlhšie vydávaného vedeckého časopisu na svete Philosophical Transactions, ktorý vychádza od roku 1665.

Zamerané sú na matematiku, techniku, biologické a fyzikálne vedy, vrátane astronómie, chémie, informatiky, geovied, environmentálnych vied, materiálových vied, biomedicíny a dejín vedy.

Obsah časopisov a kolekcií

Vlastnosti a nástroje pre používateľov a správcov prístupu

 • Spôsob sprístupnenia: online
 • Vzdialený prístup: áno
 • Formát textov: HTML a PDF
 • Zvláštne funkcie: alerty, RSS kanály, CrossMark – dostupné sú najnovšie verzie článkov, FirstCite – články dostupné online skôr než v tlačenej podobe, altmetrika u článkov v časti „Info & Metrics“
 • Prelinkovanie na ďalšie e-zdroje: KBART metadáta, každý článok má vlastné DOI, OpenURL, e-časopisy prehľadateľné cez Summon a ďalšie discovery služby po úroveň záznamu
 • Medziknižničná výpožičná služba: Organizácia s oprávneným prístupom môže poskytovať autorizovaným používateľom inej knižnice v tom istom štáte jednu tlačenú kópiu elektronického originálu jedného dokumentu (poštou alebo faxom) pre výskumné alebo súkromné účely. Viac o MVS v licenčných podmienkach.
 • Štatistiky využívania: vo formáte COUNTER a SUSHI z platformy HighWire

Rozsah inštitucionálnej licencie

 • Možnosť výberu titulov: áno, jednotlivé časopisy alebo kolekcie
 • Spôsob získania: predplatné na jeden alebo viac rokov. Počas trvania predplatného prístup ku všetkým vydaniam predplatených časopisov od ich prvého čísla.
 • Počet súčasne pracujúcich používateľov: neobmedzený, pre celú organizáciu na základe overenia IP adries
 • Archívny prístup: áno, k zakúpených ročníkom. Dá sa rozšíriť trvalým nákupom archívu od r. 1997.
 • Archivácia: áno, dlhodobá archivácia na CLOCKSS a PORTICO
 • Licenčné podmienky: Academic single site license
 • Skúšobný prístup: áno, pre inštitúcie na základe overenia IP adries
 • Cena: na vyžiadanie

Kolekcie na výber:

Užitočné nástroje a materiály

Propagačné materiály