ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Encyclopédie Diderot et D'Alembert

Encyclopédie Diderot et D'Alembert

Producent: Classiques Garnier
Partner: Classiques Garnier
Typ: Encyklopédie
Platforma: Classiques Garnier Numérique
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Filozofia a etika | Historické vedy | Romanistika 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers – Encyklopédia alebo racionálny slovník vied, umení a remesiel – vznikla pod vedením Denisa Diderota a Jeana le Rond d'Alemberta. Bola koncipovaná ako obrovský systém, ktorý klasifikuje, hierarchizuje a obsahuje ľudské poznanie z pohľadu osvieteneckých myšlienok.

Online verzia Rozumne koncipovaného slovníku vied, umení a remesiel od Classiques Garnier je parížskym vydaním zo Sorbonny – známe ako Impression de Paris – spracovaným podľa princípov digitálnej filologie, ktoré otvárajú nové možnosti výskumu textu encyklopédie. Tridsaťpäť zväzkov obsahuje spolu 74 000 článkov, 18 000 strán a 213 000 000 z­nakov.

Všetky súčasti textu sú popísané a spracované softvérom Babel do výsledných 130 000 záznamov. Vďaka tomu môžete vyhľadávať v úplnom texte, podľa názvu článku, autora, gramatických kategórií, odboru, veľkosti článku, strany, zväzku atď. Rovnako výsledky vyhľadávania môžete zoradiť podľa týchto kritérií.

Digitálna verzia Encyclopédie Diderot et D'Alembert slúži ako nástroj pre vedcov, pedagógov, študentov i laikov, ktorí sa venujú dejinám, umeniu, vede a filozofii 18. storočia v Európe.

Autori databázy sú Claude Blum (Université de Paris IV-Sorbonne) v spolupráci s Philippe Derendinger (Basel), Martine Groult (CNRS), Antony McKenna (Université de Saint-Etienne), Jean Pflieger (hebrejčina, CNRS) a Nathalie Rambault (gréčtina, CNRS).

Dostupná formou trvalého nákupu.

Užitočné nástroje a materiály

Materiály pre administrátorov