ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » AccessBiomedicalScience

AccessBiomedicalScience

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

AccessBiomedi­calScience je integrovaný online zdroj, ktorý poskytuje študentom medicíny a lekárom širokú škálu informácií z teoretickej medicíny vrátane fyziológie, histológie, verejného zdravotníctva, farmakológie, toxikológie, biomedicínskeho inžinierstva, neurovied, bioštatistiky a bioinformatiky.

Databáza bola vytvorená na základe odporúčaní poradnej komisie zloženej z renomovaných odborníkov. Súčasťou sú príručky, učebnice a materiály na dištančné vzdelávanie:

 • Basic & Clinical Biostatistics, 4e vrátane Review Questions
 • The Big Picture: Histology vrátane Review Questions
 • Cardiovascular Physiology, 8e
 • Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology, 3e vrátane Review Questions
 • Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons
 • Endocrine Physiology, 4e vrátane Review Questions
 • Essentials of Writing Biomedical Research Papers, 2e
 • Gastrointestinal Physiology, 2e vrátane Review Questions
 • Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12e
 • Goodman and Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics, 2e
 • Greenspan's Basic & Clinical Endocrinology, 9e
 • Harrison's En­docrinology 4e vrátane Review Questions
 • Harrison's He­matology and Oncology, 3e vrátane Review Questions
 • Harrison's In­fectious Diseases, 3e vrátane Review Questions
 • Maxcy-Rosenau-Last Public Health and Preventative Medicine, 15e
 • Medical Epidemiology: Population Health and Effective Health Care, 5e vrátane Review Questions
 • Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience
 • The Organic Chemistry of Medicinal Agents
 • Pathophysiology of Disease, 7e
 • Primer of Applied Regression and Analysis of Variance, 3e
 • Primer of Biostatistics
 • Principles of Neural Science, 5e
 • Pulmonary Physiology, 8e vrátane Review Questions
 • Sherris Medical Microbiology, 7e vrátane Review Questions
 • The Basic Science of Oncology, 5e
 • Understanding Clinical Research
 • Understanding Global Health, 2e
 • Understanding Pharmacoepide­miology
 • Vander’s Renal Physiology, 8e vrátane Review Questions

Užitočné nástroje a materiály

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov