ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » AccessNeurology

AccessNeurology

Producent: McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC
Partner: McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy
Platforma: McGraw-Hill Medical
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Psychiatria / Neurovedy / Sexuológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

AccessNeurology je integrovaný online zdroj, ktorý poskytuje študentom medicíny a lekárom širokú škálu informácií z neurológie vrátane neurovied, neuroanatómie, pediatrickej neurológie, porúch hybnosti, neuromuskulárnych chorôb, oftalmológie, neurointenzívnej starostlivosti a psychiatrie.

Súčasťou sú príručky, učebnice a materiály na dištančné vzdelávanie vydavateľstva McGraw-Hill:

 • Adams & Victor's Principles of Neurology, 10e a 11e
 • Atlas of Pediatric EEG
 • Atlas of Video-EEG Monitoring
 • Case Files: Neurology
 • Case Files: Psychiatry
 • Clinical Neuroanatomy, 28e vrátane Review Questions
 • Clinical Neurology and Neuroanatomy: A Localization-Based Approach
 • Clinical Neurology
 • DeMyer's The Neurologic Examination, 7e
 • Depression in Medical Illness
 • Harrison's Ne­urology in Clinical Medicine vrátane Review Questions
 • The Hospital Neurology Book
 • McGraw-Hill Specialty Board Review: Neurology
 • Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience
 • Movement Disorders, 3e
 • Neuroanatomy Text and Atlas, 4e vrátane Review Questions
 • The NeuroICU Book, 2e
 • Neurology: PreTest Self-Assessment and Review
 • Neurology Examination and Board Review, 3e
 • Neuromuscular Disorders, 2e
 • Pediatric Epilepsy
 • Pediatric Practice: Neurology
 • Practical Neuroophthalmology
 • Principles of Neural Science, Fifth Edition
 • Psychiatry: PreTest Self-Assessment and Review

Medicínske knihy vydavateľstva McGraw-Hill sú dostupné len cez informačné portály na platforme McGraw-Hill Medical, kde sú okrem textov k dispozícii aj multimédiá a nástroje pre výučbu, samoštúdium a klinickú prax, napr. videá o neurologickom vyšetrení a EEG monitoringu, prípadové štúdie a kalkulátory.

Užitočné nástroje a materiály

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov