ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » AccessHemOnc

AccessHemOnc

Producent: McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC
Partner: McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy
Platforma: McGraw-Hill Medical
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Hematológia a transfúziológia | Onkológia a rádioterapia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

AccessHemOnc je integrovaný online zdroj, ktorý poskytuje študentom medicíny a lekárom širokú škálu informácií z hematologickej onkológie zameraných na diagnostiku troch hlavných typov nádorových ochorení krvotvorných a lymfoidných tkanív – leukémia, lymfóm a myelón.

Súčasťou sú príručky, učebnice a materiály na dištančné vzdelávanie vydavateľstva McGraw-Hill:

 • The Basic Science of Oncology, 5e
 • Goodman and Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics, 2e
 • Gynecologic Oncology: Clinical Practice and Surgical Atlas
 • Harrison's He­matology and Oncology, 3e vrátane Review Questions
 • Harrison's Manual of Oncology, 2e
 • Hematology-Oncology Therapy, 2e
 • Hematology in Clinical Practice, 5e
 • Lichtman's Atlas of Hematology
 • The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e
 • MD Anderson Manual of Psychosocial Oncology
 • Pathophysiology of Blood Disorders, 2e vrátane Review Questions
 • Textbook of Complex General Surgical Oncology
 • Williams Hematology,�9e
 • Williams Manual of Hematology, 9e

Medicínske knihy vydavateľstva McGraw-Hill sú dostupné len cez informačné portály na platforme McGraw-Hill Medical, kde sú okrem textov k dispozícii aj multimédiá a nástroje pre výučbu, samoštúdium a klinickú prax.

Užitočné nástroje a materiály

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov