ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » History of Economic Thought

History of Economic Thought

Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Partner: Taylor & Francis Group (Books)
Typ: Primárne pramene
Platforma: Routledge Historical Resources
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Ekonomické vedy 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

History of Economic Thought sprístupňuje vedecké poznatky o dejinách ekonomického myslenia od Taylor & Francis a jeho autorov. Je druhým projektom online projektu Routledge Historical Resources.

Zastúpené sú klasická politická ekonómia, európske osvietenectvo, historické školy, inštitucionalizmus, marginalistické a neoklasické školy, marxizmus, ne-socialistická kritika politickej ekonómie a socialistické myšlienkové prúdy.

  • Zameriava sa na obdobie 1700 – 1914.
  • Primárne pramene – z Routledge Major Works a od Pickering & Chatto – sú dostupné v elektronickej podobe po prvýkrát
  • Súčasťou je vyše 2000 kapitol z odborných kníh a 200 článkov z časopisov Taylor & Francis
  • Úvodné video od Heinza D. Kurza
  • Nové vedecké eseje od odborníkov
  • Krátke úvody k ťažiskovým témam a smerom
  • Prezeranie podľa typu publikácie, odboru, myšlienkového smeru, významných osobností, obdobia a krajiny
  • Texty v HTML alebo PDF
  • Intuitívne vyhľadávanie a podrobné meta údaje na úrovni kapitol a článkov s ustálenou taxonómiou kľúčových slov

S obsahom sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie a ukážkové texty.

Užitočné nástroje a materiály

Materiály pre administrátorov