ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Passport Economies: Industrial

Passport Economies: Industrial

Producent: Euromonitor International Ltd.
Partner: Euromonitor International Ltd.
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Marketing a management | Spotrebný priemysel 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Databáze Passport Economies: Industrial slouží k analýze průmyslu největších světových ekonomik. Každou ekonomiku rozděluje na 177 průmyslových odvětví a poskytuje rozsáhlou srovnávací statistiku napříč zeměmi i napříč odvětvími a strategické hodnocení podle odvětví. Kategorizace dle International Standard Industrial Classification (isic 3.1). Historická data 21 let nazpět a prognózy do roku 2030.

18 klíčových zemí s detailními statistikami, prognózami a industry reports, 72 dalších zemí s klíčovými statistikami a prognózami.

Pssport Economies: Industrial vám umožní např.:

  • uspořádat jakéhokoliv odvětví na globální, regionální nebo národní úrovni
  • zvládání rizik analýzou růstu a ziskovosti průmyslu
  • vytváření prodejních strategií zkoumáním koncentrace a fragmentace odvětví a předních společností
  • předvídání změn v B2B poptávce a přizpůsobení výroby tak, aby vyhovovala potřebám trhu
  • určení průmyslových odvětví, která jsou nejvíce ohrožena hospodářským poklesem
  • porovnat výkonnost produktu s průměrem v konkrétním odvětví (benchmarking)
  • identifikovat klíčové trendy pro příštích pět let pro jakékoliv odvětví

Ukázky.