ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » SCOPUS

SCOPUS

Producent: Elsevier B.V.
Partner: Elsevier
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Viacodborové, obecné zameranie | Výskum a vývoj 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Databáza SCOPUS je scientometrická multidisciplinárna bibliografická databáza doplnená ďalšími analytickými nástrojmi a funkciami pre scientometriu.

SCOPUS pracuje s dátami o autoroch, o vedeckých, výskumných a akademických inštitúciách, o vydavateľstvách a ďalších subjektoch, ktoré sa zúčastňujú na procese vedeckého publikovania. Pokrytie databázy je celosvetové a mnohoodborové. Z pohľadu publikovaných prác sleduje nasledujúce typy dokumentov:

  • Články z odborných a vedeckých (recenzovaných) časopisov vrátane článkov ešte pred zverejnením („v tlači“).
  • Kapitoly z vedeckých a odborných kníh.
  • Články z ďalších relevantných periodík (časopisov).
  • Publikované príspevky vo vedeckých zborníkoch.

Okrem základnej práce s týmito dátami ako s bibliografickými údajmi poskytuje SCOPUS doplnkové nástroje a funkcie pre scientometriu:

  • Journal Analyzer
  • Author Evaluator
  • Analyze Search Results
  • Citation Overview

Vyhľadávacie prostredie je prispôsobené špecifickým dátam a funkciám systému. Ponúka jednoduché aj pokročilé vyhľadávanie.

Užitočné nástroje a materiály