ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneri » Elsevier

Elsevier

Spoločnosť Elsevier je prestížnym vydavateľstvom vedeckých časopisov, kníh, informačných zdrojov a nástrojov. Na platforme ScienceDirect sprístupňuje elektronické časopisy a knihy – najmä pre akademickú sféru – z oblasti medicíny, techniky, prírodných a spoločenských vied.

Na inžiniersku prax a aplikovaný výskum sa používa platforma Knovel s technickými referenčnými príručkami, faktografickými databázami a najmä analytickými interaktívnymi nástrojmi.

Pre klinickú prax a štúdium medicíny sú určené ClinicalKey, ako aj referenčné centrá – predtým nezávislé vydavateľstvo Amirsys – s informáciami z rádiológie, patológie a anatómie.