ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » ScienceDirect

ScienceDirect

Producent: Elsevier B.V.
Partner: Elsevier
Typ dát: Platforma
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Viacodborové, obecné zameranie 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

ScienceDirect je on-line platforma vydavateľstva Elsevier, ktorá slúži ako portál k úplným textom časopisov a kníh tohto vydavateľstva.

Vyhľadávacie prostredie portálu ScienceDirect poskytuje na jednom mieste prístup ku všetkým typom dokumentov. Okrem jednoduchého vyhľadávania (kľúčové slová, autori, názov zdrojového dokumentu) ponúka aj nasledujúce možnosti a funkcie:

  • vyhľadávanie v obrázkoch uvedených v rámci článku alebo publikácie,
  • zužovanie zamerania vyhľadaných výsledkov podľa typu média (časopis, kniha, príručka, referenčné práce, knižné série), typu publikácie (napr. vedecký článok, prehľadová práca, knihy, kapitoly kníh, prípadové štúdie, úvodníky, krátke komunikácie, encyklopédia, a pod.), spôsobe prístupu (napr. predplatené spolu s doplnkovými, s otvoreným prístupom OA, tie, ktoré obsahujú články s otvoreným prístupom OA)
  • osobný účet umožňuje ukladanie, úpravy, opätovné vyhľadávanie a kombináciu vyhľadávaní,
  • sťahovanie úplných textov článkov v HTML a PDF,
  • integráciu výskumných dát v rámci jednotlivých článkov,
  • dynamické referenčné odkazy, ktoré linkujú bibliografické citácie s abstraktovou alebo plnotextovou verziou citovaných článkov na stránkach ScienceDirect alebo weboch iných vydavateľstiev,
  • funkciu Citované podľa identifikujúcu všetky ostatné články ScienceDirect citujúce zobrazený článok.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia